Aktivity

Angličtina

Angličtina pre najmenších. Cieľom kurzu anglického jazyka je oboznámiť deti so základmi anglického jazyka, s prízvukom, so správnou výslovnosťou a významom najbežnejších anglických slov a vzbudiť v nich záujem o tento jazyk. Kurz prebieha hravou formou – pomocou pesničiek, obrázkov, hračiek, kartičiek, pomôcok a pracovného zošitu.

kurz organizuje:

Prima jazyková škola, s.r.o.
Kazanská 5B/12257,  Bratislava 821 06
Ing. Pavol Sadák