Aktivity

Kultúra

Kultúrne podujatia rôzneho druhu.
Divadlo, bábkové divadlo, muzikál a všetky zaujímavé podujatia vhodné pre deti.

Výber z podujatí MŠ:
- Vianočná besiedka
- Karneval
- Deň otvorených dverí
- Návšteva ZŠ – predškoláci
- Besiedka ku Dňu matiek
- Záverečná hodina anglického jazyka / pre rodičov /
- Zaverečná hodina tanečnej / pre rodičov /
- Výlety
- Rozlúčka s odchádzajúcimi deťmi do školy