Aktivity

Plávanie

Cieľom plaveckého kurzu je predovšetkým odstránenie strachu detí z vody a ponárania sa. Deti sa pod vedením odborného inštruktora oboznámia so základnými technikami plávania.