Aktivity pre Deti

      Tu by sme Vám radi predstavili niektoré základné aktivity, ktoré organizujeme pre rozvoj Vašich ratolestí. Pod vedením skúsených lektorov sa konajú jednotlivé krúžky a usporadúvajú aktivity, ktoré sú vhodné a zábavné pre Vaše deti..
 1. Plávanie

  Cieľom plaveckého kurzu je predovšetkým odstránenie strachu detí z vody a ponárania sa. Deti sa pod vedením odborného inštruktora oboznámia so základnými technikami plávania.

  viac...
 2. Angličtina

  Angličtina pre najmenších. Cieľom kurzu anglického jazyka je oboznámiť deti so základmi anglického jazyka, s prízvukom, so správnou výslovnosťou a významom najbežnejších anglických slov a vzbudiť v nich záujem o tento jazyk. Kurz prebieha hravou formou – pomocou pesničiek, obrázkov, ...

  viac...
 3. Kultúra

  Kultúrne podujatia rôzneho druhu. Divadlo, bábkové divadlo, muzikál a všetky zaujímavé podujatia vhodné pre deti. Výber z podujatí MŠ: - Vianočná besiedka - Karneval - Deň otvorených dverí - Návšteva ZŠ – predškoláci - Besiedka ku Dňu matiek - Záverečná hodina ...

  viac...
 4. Tanec

  Hravou formou sa deti naučia základné rytmické cvičenia, správne držanie tela, pohyb po priestore, základné tanečné prvky a pohybové hry so spevom. Spolu budú spievať a tancovať na známe ľudové a moderné piesne. Krúžok je organizovaný známou umeleckou školou. kontakt: Prokofievova ...

  viac...
 5. Korčuľovanie

  Korčuľovanie. Deti sa naučia základy tohto atraktívneho športu, pokročilejší zlepšia svoju kondíciu i techniku.

  viac...

       Ostatné aktivity MŠ Borská

 • Vianočná Besiedka

 • Karneval

 • Deň otvorených dverí

 • Návšteva Základnej školy - predškoláci

 • Besiedka ku Dňu matiek

 • Záverečná hodina anglického jazyka / pre rodičov /

 • Zaverečná hodina tanečnej / pre rodičov /

 • Výlety

 • Rozlúčka s odchádzajúcimi deťmi do školy