Aktivity s podporou OZ

nase mesto2019Milí rodičia,
dávame vám do pozornosti projekt “Naše mesto”.
Aj tento rok sa zapojíme a verím, že našim deťom opäť vylepšíme náš areál škôlky.

Brigáda sa bude konať 8.6.2019 (v sobotu) od 9:00 do 12:00 hod.

Môžete sa zúčastniť aj s deťmi. ;-)
Prihlásiť sa môžte dvoma spôsobmi:
1. Ako zamestnanec vašej firmy cez portál www.nasemesto.sk kde si nás nájdete a tam sa prihlásite.
2. Ako rodič na hárkoch vo vašich šatniach, si vyberiete aktivitu a zapíšete sa.

Pre dobrovoľníkov bude pripravené aj malé občerstvenie.

V prípade otázok prosím kontaktujte kontakt@ozmsborska.sk

Prajeme Vám pekný deň

 

===========================================================================================================================

REVITALIZÁCIA AREÁLU MŠ

Aj naše OZ sa podieľa na komplexnej revitalizácií areálu našej MŠ. Do tohto projektu sme sa zapojili, pretože pôvodný areál bol zastaralý, zeleň vyžitá a hracie prvky nevyhovovali už terajšej bezpečnostnej norme.

Prvé kroky viedli na MiÚ KV kde pani riaditeľka žiadala a o spoluprácu a dotáciu. MiÚ KV podporil revitalizáciu finančnou dotáciou a súhlasili so spoluprácou.

Touto cestou by sme chceli poďakovať MiÚ KV, architektom, bez ktorých pomoci by sme nedokázali efektívne využiť, čo nám daný priestor ponúka a zároveň chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám pomáhajú kde sa dá a hlavne sú trpezliví.

Snímka obrazovky 2018-11-23 o 12.27.21

Zatiaľ sme začali prvú etapu prác.

Prvá etapa sa týka komplexnej úpravy terénu.

Druhá etapa bude zameraná na povrchovú úpravu – zatrávnenie areálu MŠ a vytvorenie dopadových plôch pod a okolo hracích prvkov.

Tretia etapa bude zameraná na osadenie hracích prvkov, ktoré už máme a osadenie horolezeckých stien, smýkľaviek.

Štvrtá etapa bude zameraná na dokončenie  nových hracích prvkov – dokončenie amfiteátra a osadenie kolotoča.

Piata etapa bude -  položenie multifunkčného ihriska, ktorého podkladom bude liaty tartan.

Šiesta etapa je dokončenie celkového rázu  areálu MŠ ( dobudovanie lavičiek…)

Na revitalizácií sa podieľajú:

  1. Rodičia, ktorí sú členmi OZ
  2. Architekti – Natália Václavová, Martin Šimek, Peter Kopček – www.underconstruction.sk
  3. Záhradný architekt- Ivan Tužinský – www.ingreen.sk

foto: úprava terénu

46346184_2180758362175539_2927023437744439296_n 46342657_2163686893846230_8259806483458293760_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto sme pokročili s terénnymi úpravammi:

48374208_1087406211421340_3354597280421249024_n

________________________________________________________________________________________

33849821_10214732561300513_682323136280002560_n

Veľmi pekne by sme chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili cez “ich firmy” , všetkým rodičom ale aj kolegyniam za to, že s nami strávili pracovné dopoludnie. Veľmi si vážime, že ste sa dobrovoľne podujali na to, aby ste nám pomohli skrášliť areál pre deti v škôlke. Dúfame, že aj vy ste si toto dopoludnie užili a že sa ešte niekedy v budúcnosti stretneme pri takejto príležitosti :-)

Nech sa páči, pár fotečiek z akcie: www.msborska.karlovaves.sk/?p=1424

=======================================================================================

33849821_10214732561300513_682323136280002560_n

 

9.6.2018 (v sobotu) o 9:00 do 12:00
Pre projekt ” Naše Mesto”. sme úspešne získali finančnú dotáciu vo výške 449,5 eur.
Je to na nákup materiálu. Tento rok je to pre dve aktivity :
- Maľovanie drevených plôch, obrázku a plota pri triede G. Všetky drevené preliezky, domčeky a lavičky sa natrú. Pri Vchode triedy A a pri triede G sa vyčistia a namaľujú obrázky na stenu. Pri triede G sa opraví a obnovi aj bránička a zábradlie, ktoré budú slúžiť pre vstup do škôlky.

- vytvorenie okrasných predzáhradok pri vstupoch do MŠ. Výsadba kvetín.

” Brigátnici” budú dostávať malé občerstvenie v podobe minerálky a bagety.
Takisto náradie a ochranné rukavice budú všetci dostávať.

V každej triede by sa v šatni mal nachádzať plagátik, kde sa môžu zapísať rodičia, ktorí sú ochotní sa do tohto projektu a týchto aktivít zapojiť.

Aktivita sa bude konať 9.6.2018 (v sobotu) o 9:00 do 12:00.
Čím viacej sa nás zapojí, tým rýchlejšie sme hotoví.  :-)
A naším deťom zanecháme obnovený Farebný dvor
=======================================================================================

 

 Domestos pre školy

aj vďaka nášmu OZ, sme sa mohli zapojiť do súťaže s domestosom. Deti v čase od Septembra do konca Decembra 2017 plnili zadané úlohy, rodičia a naši priatelia zbierali pokladničné bločky. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, no hlavne našim detičkám za aktivitu, podarilo sa nám vyhrať jednu z vedľajších cien – produkty od firmy Domestos v hodnote 260,- eur. Zoznam výhercov VÝHERCOVIA Domestos pre skoly

polovičná časť z výhry:32853935_1366152056817796_8225847607272931328_o

Ďakujeme :-)

=======================================================================================