Trieda F

Trieda F

Pani učiteľky: Alenka Lančaričová

Vierka Berkyová

Do tejto triedy sú zaradené 4-5r. deti :

Beňová K
Bošániová D
Brejčák A
Čekan N
Foťková L
Chynoradská J
Kadlčáková L
Kukurová E
Lehocký J
Linkeš M
Majerčíková D
Páleš R
Sestrienka J
Staničár P
Szlama R
Tesár N
Vanková M
Vrábeľ F
Vrbová K

— MikeAdmin