Trieda G

Trieda G

Pani učiteľky: Zuzka

Ľubka

Do tejto triedy je zaradených 23 detí (5-6 r.) :