Trieda G

Trieda G

Pani učiteľky: Zuzka Olgyayová

Alenka Rollerová

Do tejto triedy sú zaradené 5-6r. deti :

Buran B
Čigášová V
Dúbravská K
Foltánová N
Kaderka S
Katreniak M
Krútky J
Malíčková E
Masaryk J
Matejčík M
Mihinová H
Olšavský M
Oňufer A
Pajtášová S
Pašková J
Schmiedtová V
Sedláková T
Smith O
Szlama L
Vanček M
Vrábeľ A
Zapletal M