Náš personál

Pedagogický personál
starostlivosť najvyššej úrovne

V našej MŠ pracuje kvalifikovaný a skúsený pedagogický personál. Samozrejme aj nepedagogický personál je na vysokej úrovni, spoľahlivý a skúsený. Takže ponúkame tú najvyššiu úroveň všestrannej starostlivosti o Vaše ratolesti.