Občianske združenie pri Materskej škole Borská 4

 Aj v našej MŠ pôsobí Občianske združenie. Naše OZ podporuje Materskú školu Borská 4, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.

V spolupráci s personálom Materskej školy najmä:

  • Pomáhame pri organizovaní podujatí pre deti a rodičov.
  • Dopĺňame prostriedky na výchovno-vzdelávacie pomôcky, zábavné a edukatívne podujatia – deti majú každý mesiac špeciálnu akciu (divadelné predstavenie, kúzelník, výlet atď.).
  • Koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov od rodičov – členské príspevky a 2% asignácia.
  • Zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov – píšeme projekty, manažujeme realizáciu aktivít a komunikujeme s donormi a sponzormi.

 Tento školský rok sa zapájame do súťaže o materiál a finančné prostriedky na prerábku sociálnych zariadení s firmou Domestos (domestospreskoly.sk). Preto by sme chceli poprosiť rodičov, aby nám pomohli so zbieraním bločkov, kde sú v položkách zarátané produkty z firmy Domestos (o mieste odovzdania bločkov budete informovaní, prípadne budete moc nahrávať aj sami) a tak isto počas roka s hlasovaním za naše deti. (Informácie budete mať v šatniach tried, podmienky súťaže nájdete aj tu).

 Budeme vďační aj za finančný príspevok, napríklad aj darovaním 2% dane, za čo vám už teraz vored ďakujeme :-)

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite vo formáte - .DOC