Dokumenty na stiahnutie a legislatíva

ŠKOLSKÝ PORIADOK: Školský poriadok MŠ Borska

Prihláška do MŠ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu vo formáte .DOC

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní:

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite vo formáte - .DOC

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete tu:  Vyhlasenie rodica o bezinfekcnosti

 Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: Splnomocnenie

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ: žiadosť prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ: žiadosť ukončenie dochádzky

Denný poriadok na stiahnutieDENNÝ PORIADOK

Školský vzdelávací program: školský vzdelávací program

        Komu by sa chcelo ďalej čítať, máme v ponuke aj trošku z legislatívy týkajúcej sa MŠ ;-)

306/2008 o materských školách

188/2015 (doplnenie školský zákon)

245/2008 školský zákon

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve