Dokumenty na stiahnutie a legislatíva

ŠKOLSKÝ PORIADOK: Školský poriadok MŠ Borská

Dodatok k školskému poriadku č.1: dodatok k školskému poriadku č.1

Prihláška do MŠ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu: Žiadosť-o-prijati-do-MŠ

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní:

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite prosím obe tlačivá:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete tu:  Vyhlasenie rodica o bezinfekcnosti

 Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: Splnomocnenie

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ: žiadosť prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ: žiadosť ukončenie dochádzky

Denný poriadok na stiahnutieDENNÝ PORIADOK

Školský vzdelávací program: školský vzdelávací program

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017: Správa VVC 20162017

        Komu by sa chcelo ďalej čítať, máme v ponuke aj trošku z legislatívy týkajúcej sa MŠ ;-)

306/2008 o materských školách

188/2015 (doplnenie školský zákon)

245/2008 školský zákon

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve