“Karlova Ves – Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom”

“Milí rodičia,

Naša materská škola je zapojená do programu “Karlova Ves – Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom”. Projekt nevyhnutne potrebuje aj zapojenie rodičov. Vaše dieťa Vám z materskej školy prinesie dotazník na anonymné vyplnenie. Bude k nemu tiež priložený vysvetľujúci list starostky našej mestskej časti. Po vyplnení dotazník pošlite naspäť po dieťati najneskôr do piatku 21.12.2018. Vyplnenie dotazníku rodičmi nie je povinné, no tento projekt sa bez aktívneho zapojenia rodičov nemôže zrealizovať. 

Želáme Vám krásne vianočné sviatky.”