Najbližšie podujatia

6.6.2019 - MDD – oslava dňa detí 15:00-17:00 v areáli MŠ s animačným programom a atrakciami (môžu prísť aj rodičia)

??.6.2019 - Športový deň

?? = dátum upresníme

 

S deťmi sa zapájame do rôznych výziev a súťaží (samozrejme podľa vekových možností a príležitostí) :-) … viac info bude v extra ozname

*ak nemáme uvedené triedy, alebo vekovú kategóriu, program platí pre všetky deti