Najbližšie podujatia

15.2.2018 - Hudobné divadielko “O neposlušnom medvedíkovi” – nekonalo sa z dôvodu choroby divadelníka

2.3.2018 - Návšteva knižnice – Marec, mesiac knihy (staršie deti)

15.3.2018 - Deň otvorených dverí (9:00-11:00, 15:00-16:00)

19.3.2018 - Pesničkové divadielko “Sofia I.”

22.3.2018 - Návšteva ZŠ Karloveská 61 u prváčikov - týka sa iba predškolákov

 23.3.2018 - Beseda “Ako vzniká kniha” s SPN – Mladé letá 

26.3. a 28.3.2018 - Eko výchova – besedy o triedení odpadu a recyklácii batérií

3.5.2018 - Divadielko “Jurko a prasiatka” (pre menšie deti)

4.-8.6.2018 - plavecký kurz (pre predškolákov)

 

?? = dátum upresníme

Pripravujeme aj spoločné poobedia pre rodičov s deťmi ;-)

 

S deťmi sa zapájame do rôznych výziev a súťaží (samozrejme podľa vekových možností a príležitostí) :-) …viac info bude v extra ozname

-ak nemáme uvedené triedy, alebo vekovú kategóriu, program platí pre všetky deti