O našom OZ

Občianske združenie Borská 4

 Aj v našej MŠ pôsobí Občianske združenie. Naše OZ podporuje Materskú školu Borská 4, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.

V spolupráci s personálom Materskej školy najmä:

  • Pomáhame pri organizovaní podujatí pre deti a rodičov.
  • Dopĺňame prostriedky na výchovno-vzdelávacie pomôcky, zábavné a edukatívne podujatia – deti majú každý mesiac špeciálnu akciu (divadelné predstavenie, kúzelník, výlet atď.).
  • Koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov od rodičov – členské príspevky a 2% asignácia.
  • Zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov – píšeme projekty, manažujeme realizáciu aktivít a komunikujeme s donormi a sponzormi.

 Tento školský rok sme sa zapojili do súťaže o materiál a finančné prostriedky na prerábku sociálnych zariadení s firmou Domestos (domestospreskoly.sk).

 Budeme vďační aj za finančný príspevok, napríklad aj darovaním 2% dane,  alebo aj prostredníctvom portálu www.benefitplus.sk
za čo vám už teraz vored ďakujeme ;-)

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ si môžte stiahnuť tu:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 01 2019
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby OZ Borská 2019
- stiahnite prosím obe tlačivá

Stanovy OZ nájdete: Stanovy OZ Borska 4

Výročná správa za rok 2018: vyrocna-sprava-oz-borska-4-za-rok-2018

V prípade otázok smerovaných na OZ, prosím kontaktujte: kontakt@ozmsborska.sk

Názov: Občianske združenie Borská 4

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42259410

DIČ: 2023440903

Sídlo: 84104 Bratislava-Karlova Ves, Borská 4

IBAN číslo účtu: SK7583300000002801480381 / kód banky: 8330