o Nás

  Exteriér

Materská škôlka sa nachádza v peknom prostredí pod lesom, v miestnej časti Karlova Ves. V areáli MŠ je veľa drevín a kvetov a priestoru pre zábavu detí. Exteriér škôlky dopĺňa vybavenie záhradnými domčekami so šmykľavkami, hojdačkami, húpacímí koníkmi, preliezkami  a pieskoviskami. MŠ je 7-triedna, má dve budovy: Budovu 16, v ktorej sú triedy A, B, C a Budovu 17, kde sa nachádzajú triedy D, E, F a G.

 

 

Interiér

     Každá trieda má svoj vchod, šatňu, umyvárku, WC, herňu a spálňu. Jedáleň je spoločná pre všetky deti. Priestory MŠ sú vkusne zariadené primerane k veku detí a ich nárokom.

 

 

 

 

   Výchova a vzdelávanie

      Štátny vzdelávaci program, ktorý využívame vo výchovno-vzdelávacej činnosti, je vypracovaný na základe kontinuálného prístupu. Vzdelávacie programy školských stupňov na seba plynule nadvädzujú. Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny liší tým, že môže okrem iného naplniť a nasýtiť túžbu dieťaťa po kontakte s rovesníkami – významným spôsobom ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobností vlastnosti každého dieťaťa. Zabezpečujeme prípravu na vstup detí do základnej školy, s ktorou sa deti oboznámia v priebehu posledného roku v MŠ. Spolupracujeme s rodičmi a so psychológom, taktiež prebieha spolupráca so ZŠ Karloveská 61.

Samozrejme podľa možností a ponuky vhodných kultúrnych a športových akcií, navštevujeme aktívne aj tieto podujatia.