Podujatia a aktivity, ktoré sme absolvovali 2018/2019

4.9.2018 - Privítanie nového školského roka s interaktívnym žonglérskym programom :-) (triedy A, B a C)

5.9.2018 - Privítanie nového školského roka s interaktívnym žonglérskym programom :-) (triedy D, E, F a G)

19.9.2018 - Rodičovské združenie o 16.30 hod. v triede C

20.9.2018 - Paci Pac v škôlke

9.10.2018 - “BAB” poriadaný domom umanie pre deti BIBIANA v DK Dúbravka (predškoláci)

25.10.2018 - Jesenné dielničky -popoludnie s rodičmi

12.-16.11.2018 - Kurz korčuľovania (predškoláci)

20.11.2018 - Hudobné divadielko “O dvanástich mesiačikoch”

3.12.2018 - Mikuláš v MŠ (divadielko “Anjelske pierko” )

13.12.2018 - Vianočné dielničky – poobedie s rodičmi (popoludnie s rodičmi)

16.1.2019 - Plenárne rodičovské združenie, triedne RZ

31.1.2019 - Výchovný koncert “Hudbou okolo Európy” (Johann Strauss Violin & Piano) *staršie deti

5.2.2019 - Kúzelnícke vystúpenie (výhra cez projekt SEWA – Zbierame batérie so Šmudlom)

13.-14.2.2019 - Depistáž predškoláci G

19.2.2019 - Karneval

20.-21.2.2019 - Depistáž predškoláci E

5.3.2019 - Sférické kino (vesmírne dobrodružstvá – príbehy k vzdelávacej téme)

13.3.2019 - Rodičovské združenie, pre rodičov “predškolákov” (s pani učiteľkami zo ZŠ Karloveská 61)

14.3.2019 - Návšteva knižnice (predškoláci)

19.3.2019 - Deň otvorených dverí (9:00-11:00, 15:00-16:00)

27.3.2019 - Návšteva prváčikov v ZŠ Karloveská 61 (predškoláci)

15.4.2019 - “Zdravé oči v škôlke” 

29.4.2019 - Kozliatka a vlk – divadlo Nová scéna (predškoláci)

14.5.2019 - Výlet do Abelandu – prehliadka gazdovskej dedinky (triedy C a D)

15.5.2019 - Divadielko Tdpaslík (menšie deti)

16.5.2019 - Výlet do Abelandu – prehliadka gazdovskej dedinky + aktivity (triedy E a G)

20.-24.5.2019 - Kurz plávania

30.5.2019 - Exkurzia na jahodové polia (preškoláci, cez projekt školské ovocie)