Podujatia a aktivity, ktoré sme absolvovali 2017/2018

4.9.2017 - Privítanie detí v novom školskom roku s kúzelníkom Petrom Šestákom

11.10.2017 - Návšteva divadla Malá scéna “O nenažratom papagájovi” (tr. F a G)

26.10.2017 - Jesenné tvorivé dielničky

10.11.2017 – Sférické kino, “Priatelia v ľudskom tele”, pre vačšie deti

28.11.2017 – Bábkové divadielko “Medovníkový domček”, predstavenie pre menšie deti

20.-24.11.2017 – kurz korčuľovania (pre predškolákov a deti strednej triedy podľa záujmu)

7.12.2017 – Mikulášska čižmička, divadielko spojené s návštevou Mikuláša v našej MŠ

13.12.2017 – Sférické kino, “Priatelia v ľudskom tele”, pre vačšie deti

14.12.2017 – Vianočné dielničky

31.1.2018 - Návšteva interaktívnej výstavy IZMY a IZBY v Bibiane (triedy F a G)

22.2.2018 - Karneval

2.3.2018 - Návšteva knižnice – Marec, mesiac knihy (staršie deti)

15.3.2018 - Deň otvorených dverí (9:00-11:00, 15:00-16:00)

19.3.2018 - Pesničkové divadielko “Sofia I.”

22.3.2018 - Návšteva ZŠ Karloveská 61 u prváčikov - týka sa iba predškolákov

 23.3.2018 - Beseda “Ako vzniká kniha” s SPN – Mladé letá (4-6 ročné deti)

26.3. a 28.3.2018 - Eko výchova – besedy o triedení odpadu a recyklácii batérií (4-6 ročné deti)

4.4.2018 - ZRŠ pre rodičov predškolákov 

3.5.2018 - Divadielko “Jurko a prasiatka” (pre menšie deti)

16.5.2018 - Zúbková víla 

31.5.2018 - Návšteva DPOH – “Tri prasiatka” - deti predškolských tried

4.6.2018 - MDD -žonglér, interaktívne predstavenie pre deti

Besiedky tried

Otvorená hodina tanečného krúžku

otvorená hodina angličtiny

5.-8.6.2018 - plavecký kurz *

11.6.2018 - Výlet do Abelandu - predškoláci

12.6.2018 - Exkurzia na jahodové plantáže (projekt školské ovocie od Jakuba)  - predškoláci

19.6.2018 - Opekačka v Líščaku (triedy D, E, F a G)