Príchod detí do MŠ

Príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

Prosíme rodičov, aby tento čas dodržiavali, kedže o 8:00 hod. sa nahlasuje počet detí pre kuchyňu a začína spoločná výchovno-vzdelávacia činnosť. Neskoršie príchody je potrebné nahlásiť telefonicky do 8:00 hod. daného dňa, na mobilné číslo: 0911/871349, prípadne pred daným dňom učiteľke.

Vstupné brány do areálu sa budú zamykať v časoch 9:00- 12:00 a 13:00-15:00, ak máte naplánovaný príchod od lekára, resp. neskorší nahlásený príchod v týchto časoch, prosím volajte tak isto mobilné tel. číslo 0911/871349, príde vám odomknúť jeden z prevádzkových zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie