Trieda A

Učebňa v budove 16

Pani učiteľky: Vierka

Martinka

Do tejto triedy je zaradených 23 detí (4-5r.) :

Read Article

Trieda B

Moderná učebňa v budove 16

Pani učiteľky: Janka

Viki

Do tejto triedy je zaradených 23 detí (3-4r.) :

Read Article

Trieda C

Učebňa v budove 16

Pani učiteľky: Lenka

Alenka

Do tejto triedy je zaradených 23 detí (3-4 r.) :

Read Article

Trieda D

Učebňa v budove 17

Pani učiteľky: Bibka

Zuzka

Do tejto triedy je zaradených 22 detí (4-5 r.) :

Read Article

Trieda E

Učebňa v budove 17

Pani učiteľky: Marika

Ivetka

Do tejto triedy je zaradených 20 detí (5-6 r.) :

Read Article

Trieda F

Učebňa v budove 17

Pani učiteľky: Alenka (zást.MŠ)

Ľubka (riaditeľka MŠ)

Do tejto triedy je zaradených 21 detí (5-6 r.) :

Read Article

Trieda G

Učebňa v budove 17

Pani učiteľky: Zuzka

Ľubka

Do tejto triedy je zaradených 23 detí (5-6 r.) :

Read Article