Súťaže a výzvy, do ktorých sme sa zapojili, alebo na nich pracujeme 2017/2018

    Výtvarná súťaž

Zaslali sme  výtvarné dielko aj do  literárno-hudobno-výtvarnej súťaže “Budimírske studničky”, tento rok sa konal 7. ročník. Súťažíme vo výtvarnej oblasti, držte palce, tieto diela sa vydarili ;-)   Vyhlásenie výsledkov 30.5.2018

     Eko výchova 

Besedy s deťmi predškolského veku o triedení odpadu a recyklácií baterií, ktoré sa budú konať koncom marca, budú spojené aj so zberom použitých batérií. Prosíme preto aj rodičov a priateľov našej škôlky, aby použité batérie po dodaní zberných nádob do našej MŠ odvzdali u nás. Pre najlepších zberačom na konci kalendárneho roka čakajú aj odmeny (bude sa vyhodnocovať množstvo/váha vyzbieraných batérií).

     Výtvarná súťaž

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

uzávierka doručenia prác do okresného kola je 20.februára – práce sú odoslané ;-)

      Online seminár na portáli LaBak.net

od januára 2018, začína online seminár (súťaž) aj pre skupinky detí materských škôl, kde sa budeme pri riešení úloh hrať a zisťovať ako to na tomto svete chodí.

Labák je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo súťažných 4 kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky.

-za našu škôlkua hlavne za svoju skupinku bude bojovať 7 skupín detí … 4 skupinky z triedy G pod vedením Zuzky O. a 3 skupinky z triedy F pod vedením Alenky R.

 

    Výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ 23. ročníka Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) preto vyzýva mladých umelcov, aby vytvorili výtvarné umelecké diela, v ktorých sa bude odrážať ich pohľad na nutné ZMENY či PREMENY v našom spôsobe života podmienené KLIMATICKÝMI ZMENAMI.

práce detí odoslané ;-)

 

    Domestos pre školy

aj vďaka nášmu OZ, sme sa mohli zapojiť do súťaže domestosom. Deti v čase od Septembra do konca Decembra 2017 plnili zadané úlohy, rodičia a naši priatelia zbierali pokladničné bločky. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, no hlavne našim detičkám za aktivitu, podarilo sa nám vyhrať jednu z vedľajších cien – produkty od firmy Domestos. Zoznam výhercov VÝHERCOVIA Domestos pre skoly

 

     Medzinárodná výtvarná súťaž, k svetovému dňu potravín

v mesiaci október 2017 sme odoslali výtvarné práce niektorých detí z tried F a G do medzinárodnej súťaže “Change the future of migration. Invest in food security and rural development.”

Výhercovia sú už známi, my sme boli zúčastnení.