Zasadnutia Rady školy

Harmonogram zasadnutí  Rady školy pre rok 2019:

1. v marci – 06.03.2019
2. v júni -  19.06.2019 o 15:30
3. v októbri -

Zápisnisnice zo zasadnutí Rady školy:

zo dňa 06.03.2019: zapisnica-z-RS-06.03.2019
zo dňa 10.10.2018: zapisnica-10.10.2018
zo dňa 27.06.2018: zapisnica-27.06.2018
zo dňa 28.02.2018: Zapisnica-z-28.02.2018