Pre uchádzačov o MŠ 2017/2018

V školskom roku 2017/2018, boli do našej MŠ prijaté všetky deti, ktoré podali prihlášku iba do našej MŠ a dovŕšia vek 3 roky do 31.12.2014. Namiesto detí, ktoré nenastúpili do našej MŠ sme prijímali deti, ktoré neprijali do ktorejkoľvek inej škôlky v BA-KV a v roku 2017 dovŕšia vek minimálne 3 roky.

Neprijaté deti do našej MŠ podľa priority prijímania: (v tomto roku ešte nedovŕšia 3 roky)

  1. Mračna I.
  2. Valter D.
  3. Grujbár A.
  4. Kotian M.
  5. Nosáľ O.